BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ and Ľuboš LUNTER. Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách (Using the Tools of IS MU Electronic Testing during the Entrance And State Final Exams). In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. 5 pp. ISBN 978-80-8082-407-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách
Name (in English) Using the Tools of IS MU Electronic Testing during the Entrance And State Final Exams
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ľuboš LUNTER (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Trnava, UNINFOS 2010, 5 pp. 2010.
Publisher CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00046793
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-8082-407-5
Keywords (in Czech) elektronické zkoušení; e-learning; Elportal; IS MU
Keywords in English elektronic examination; e-learning; IS MU
Tags e-learning, elektronické zkoušení, IS MU, multimedia, uživatelská podpora
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 25. 2. 2013 18:07.
Abstract
Učitelé Masarykovy univerzity mají k dispozici v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) nástroje na tvorbu e-learningu již od roku 2004. Pomocí těchto nástrojů lze vytvářet komplexní e-learningové kurzy, kde součástí přehledných interaktivních osnov jsou také odkazy na studijní materiály, diskusní fóra, odpovědníky (testy) s multimediálními objekty nebo odkazy do Internetu. Učitelé mají možnost v systému vytvářet testy pro písemnou zkoušku, které se po vyplnění studenty a naskenování automaticky vyhodnotí a ušetří tak čas potřebný na jejich opravu. Novinkou v IS MU je unikátní aplikace Dril pro zapamatování velkého množství memorovacích jednotek (typicky slovíček cizího jazyka). Předpokladem tvorby e-learningových kurzů je určitá úroveň počítačové gramotnosti. Masarykova univerzita se proto vydala cestou vzdělávání svých pedagogů a poskytování uživatelské podpory, která je učitelům k dispozici pro individuální i hromadná školení, elektronické, telefonické i osobní konzultace. Ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory se postupně učí využívat e-learningové nástroje IS MU i začátečníci v oblasti IT. Motivací učitelů pro využívání těchto nástrojů je nejčastěji propojenost e-learningových aplikací se studijními aplikacemi, což umožní např. automaticky vyhodnotit písemky, jednoduše zapsat do systému známky a informovat o výsledcích studenty e-mailem. Snahou autorů této myšlenky není vychovat z pedagogů IT specialisty, ale naučit je samostatně si elektronické materiály v IS MU spravovat a ty jednodušší vytvářet. Složitější multimediální objekty (video, audio, 2D a 3D animace, obrázky apod.), které učitelé využívají ve svých elektronických publikacích, odpovědnících a dalších studijních materiálech, pro ně vytvářejí techničtí pracovníci disponující vedle odborných znalostí i vhodným softwarovým vybavením. Článek představuje projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (http://is.muni.cz/elportal/opvk22/index.pl), který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MU v letech 2009 – 2012 a jehož cílem je zajistit inovaci předmětů na MU s podporou ICT, vytvořit systém vzdělávání pedagogů, pracovníků, studentů a zvýšit tak IT gramotnost učitelů nebo pracovníků MU a jejich dovednosti pro pokročilou inovaci předmětů, s využitím e-learningových nástrojů IS MU.
Abstract (in English)
The Information System of Masaryk University (IS MU) offers its users next to the nowadays standard tools for study administration also some pioneering solutions of other university needs, e.g. complex e-learning, an internet electronic shop for selling education and services, an electronic dossier service for processing applications and issues connected with the study, Alumni network and other uses. In 2005, when putting teaching study materials, electronic discussions in subjects or Submission boxes for collecting and checking tasks in IS MU had become common, the teachers began to use also Answering tests (selfservice electronic tests), Interactive syllabi (integral e-learning syllabi housing multimedia objects) and to make the testing easier for themselves by means of PC or the forms that can be scanned with an automatic correction and transfer of the results into marks. Since the first enthusiastic steps electronic testing has become a common practice not only in the subjects of all the nine faculties of MU but also a part of the entrance examinations or state final examinations. The contribution will present the possibilities of electronic testing in IS MU and the experience with its usage during the entrance and state final examinations at the selected faculties of MU and the project System of Education for Study Programs’Innovation with IT Support, within the frame of which the teachers are supported by specialized technicians while using the IS MU e-learning tools.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
OPVK_lubos_final.doc Licence Creative Commons  File version Lunter, Ľ. 23. 3. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc?info
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 09:25

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
  • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
  • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
Attributes
 

OPVK_lubos_final.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lubos_final.doc
File type
Word (application/msword)
Size
138,5 KB
Hash md5
c41f1662585b3bab4fb8008ee244f1ed
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 09:25

OPVK_lubos_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lubos_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lubos_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
358,2 KB
Hash md5
bda69fce56ed60691b915a6e105501a3
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 11:02

OPVK_lubos_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lubos_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lubos_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,3 KB
Hash md5
3c1f9b4a0e97ca5d23d21ab3524b22a1
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 20:29
OPVK_lunter_final.doc   File version Lunter, Ľ. 22. 3. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc?info
Uploaded/Created
Tue 22. 3. 2011 16:28

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
  • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
  • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
Attributes
 

OPVK_lunter_final.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lunter_final.doc
File type
Word (application/msword)
Size
138,5 KB
Hash md5
8327ada1e679bcbce93df1dba5d2ebb3
Uploaded/Created
Tue 22. 3. 2011 16:28

OPVK_lunter_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lunter_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lunter_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
358,2 KB
Hash md5
b86e95151cfae5074dd647b272de25f0
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 10:45

OPVK_lunter_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919677/OPVK_lunter_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919677/OPVK_lunter_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,3 KB
Hash md5
3c1f9b4a0e97ca5d23d21ab3524b22a1
Uploaded/Created
Wed 23. 3. 2011 20:29
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 05:31