FRANC, Aleš. Možnosti výzkumu dopadů imigrace na trh práce v ČR (Research Possibilities of Impact of Immigration on the Czech Labour Market). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2010. 21 pp. Working Paper č. 14/2010. ISSN 1801-4496.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti výzkumu dopadů imigrace na trh práce v ČR
Name (in English) Research Possibilities of Impact of Immigration on the Czech Labour Market
Authors FRANC, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 21 pp. Working Paper č. 14/2010, 2010.
Publisher Centrum pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00046809
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISSN 1801-4496
Keywords (in Czech) migrace; trh práce; mzdy; nezaměstnanost
Keywords in English migration; labour market; wages; unemployment
Changed by Changed by: Ing. Aleš Franc, Ph.D., učo 66621. Changed: 4/3/2013 08:09.
Abstract
Cílem příspěvku je provedení klasifikace a popis metod pro analýzu dopadů imigrace na domácí trh práce (mzdy a zaměstnanost domácích pracovníků). Článek hledá vhodnou ekonometrickou metodu, která by byla uplatnitelná při řešení těchto výzkumných otázek v ČR.
Abstract (in English)
The main goal of this paper is to make a classification and survey of methods when analyzing impact of immigration on domestic labour market (wages and unemployment of natives). The paper is looking for an adequate econometric method, which would be excercisable in answering these research questions for the Czech Republic.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 13/6/2021 14:45