BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyziologie sportovních disciplín
Name in Czech Fyziologie sportovních disciplín
Name (in English) Physiology of Sports Diciplines
Authors BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 4.431
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) fyziologie sport sportovní disciplína fyziologie sportů zátěžová fyziologie
Keywords in English physiolog sports sports disciplines physiology of sports
Changed by Changed by: Mgr. Andrea Pavliňáková, učo 3221. Changed: 5/5/2011 15:03.
Abstract
Tato multimediální internetová učebnice s názvem Fyziologie sportovních disciplín přehledně zobrazuje fyziologické aspekty vybraných sportů. Jedná se o přiblížení této problematiky nejen samotným textem (teorií), ale především seznámení s charakteristikou sportů pomocí videí, názorných obrázků (např. zatěžované svaly při výkonu, somatografy), výstižných schémat (např. faktory sportovních výkonů), tabulek a grafů (funkční a somatické parametry sportovců). Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny do následujících podkapitol: Charakteristika sportu, Metabolická charakteristika výkonu, Funkční charakteristika výkonu, Specifické adaptace organismu na zátěž, Charakteristika sportovce, Trénink, Zdravotní rizika a Kineziologická analýza. Učebnice je určena především pro studenty předmětu FSpS:c1080 Fyziologie sportovních disciplín, který je vyučovaný na Fakultě sportovních studií Masarykovy Univerzity. Stejně tak poslouží i studentům z dalších oborů s tělovýchovným zaměřením, trenérům a veřejnosti.
Abstract (in English)
This multimedia internet textbook called Physiology of sports disciplines clearly shows the physiological aspects of selected sports. This is the approach this issue not only by text (theory), but also familiar with the characteristics of sports video, visual images (eg.loaded muscles during exercise, somatography), concise diagrams (eg. factors of athletic performance), tables and graphs (functional and somatic parameters of athletes). Each chapter is divided into the following sub-chapters: Characteristics of sport, Metabolic characteristics of power, performance exercise, the body's adaptation to the specific load characteristics athletes, training, kinesiology and health risk analysis.
PrintDisplayed: 22/7/2019 18:38