THON, Vojtěch, Marcela VLKOVÁ, Jiří LITZMAN a Jindřich LOKAJ. Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi. Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie. 2010, roč. 59, č. 3, s. 147-154. ISSN 1210-7913.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi
Název česky Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi
Název anglicky A simple method for the detection of CD154 (CD40L) on peripheral blood lymphocytes
Autoři THON, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Marcela VLKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří LITZMAN (203 Česká republika, domácí) a Jindřich LOKAJ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 2010, 1210-7913.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30102 Immunology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00058964
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000208443500008
Klíčová slova česky CD154; CD40L; CD40; syndrom hyperimunoglobulinémie M; průtoková cytometrie
Klíčová slova anglicky CD154; CD40L; CD40; hyper-IgM syndrome; flow cytometry
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 20. 4. 2013 10:51.
Anotace
Molekula CD154 (CD40L) je transmembránový glykoprotein přítomný především v aktivovaných lymfocytech T CD4+. Jeho receptorem je molekula CD40, která je v membráně lymfocytů B, ale též jiných buněk. Interakce CD154 CD40 je podmínkou optimálního rozvoje adaptivní imunitní reakce, jejím důsledkem je však i ovlivnění zánětlivého procesu. Porucha funkce CD154 je patognomická pro závažnou primární imunodeficienci syndrom hyperimunoglobulinemie M (XHIGM). Odhalení abnormality CD154 je základem pro stanovení diagnózy tohoto syndromu. Naše metodika k průkazu CD154 na lymfocytech aktivovaných v plné krvi je časově nenáročná, vyžaduje malé množství (0,5 ml) krve a lze ji doporučit při vstupním vyšetření dětí s podezřením na syndrom hyperimunoglobulinemie M. Umožňuje také záchyt přenašeček XHIGM.
Anotace anglicky
CD154 (also called CD40L) is a transmembrane glycoprotein predominantly expressed on the surface membrane of activated CD4+ T cells. Its receptor CD40 is present on all B cells, but also on other cells. The interaction CD154-CD40 is necessary for the optimal development of the adaptive immune response and also has consequences for the modulation of the inflammatory response. A defect in the expression of CD154 is pathognomonic of congenital immunodeficiency called X-linked Hyper-IgM syndrome (XHIGM). To detect the abnormality of CD154 is essential for making the diagnosis of XHIGM. The presented microtest for the detection of CD154 on activated lymphocytes in whole blood is fast and blood saving, since as little as 0.5 ml of blood is needed to complete it. It can be recommended as the initial test for suspected hyper-IgM syndrome in children. We demonstrate that this screening method can help to detect also carriers of XHIGM.
Návaznosti
7E08062, projekt VaVNázev: Pathophysiology and Natural Course of Primary Antibody Deficiency (PAD) Syndromes
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 17:06