THON, Vojtěch, Marcela VLKOVÁ, Jiří LITZMAN and Jindřich LOKAJ. Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi (A simple method for the detection of CD154 (CD40L) on peripheral blood lymphocytes). Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie. 2010, vol. 59, No 3, p. 147-154. ISSN 1210-7913.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi
Name in Czech Jednoduchá metoda k průkazu CD154 (CD40L) na lymfocytech v periferní krvi
Name (in English) A simple method for the detection of CD154 (CD40L) on peripheral blood lymphocytes
Authors THON, Vojtěch (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marcela VLKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří LITZMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jindřich LOKAJ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 2010, 1210-7913.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30102 Immunology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00058964
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000208443500008
Keywords (in Czech) CD154; CD40L; CD40; syndrom hyperimunoglobulinémie M; průtoková cytometrie
Keywords in English CD154; CD40L; CD40; hyper-IgM syndrome; flow cytometry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 20/4/2013 10:51.
Abstract
Molekula CD154 (CD40L) je transmembránový glykoprotein přítomný především v aktivovaných lymfocytech T CD4+. Jeho receptorem je molekula CD40, která je v membráně lymfocytů B, ale též jiných buněk. Interakce CD154 CD40 je podmínkou optimálního rozvoje adaptivní imunitní reakce, jejím důsledkem je však i ovlivnění zánětlivého procesu. Porucha funkce CD154 je patognomická pro závažnou primární imunodeficienci syndrom hyperimunoglobulinemie M (XHIGM). Odhalení abnormality CD154 je základem pro stanovení diagnózy tohoto syndromu. Naše metodika k průkazu CD154 na lymfocytech aktivovaných v plné krvi je časově nenáročná, vyžaduje malé množství (0,5 ml) krve a lze ji doporučit při vstupním vyšetření dětí s podezřením na syndrom hyperimunoglobulinemie M. Umožňuje také záchyt přenašeček XHIGM.
Abstract (in English)
CD154 (also called CD40L) is a transmembrane glycoprotein predominantly expressed on the surface membrane of activated CD4+ T cells. Its receptor CD40 is present on all B cells, but also on other cells. The interaction CD154-CD40 is necessary for the optimal development of the adaptive immune response and also has consequences for the modulation of the inflammatory response. A defect in the expression of CD154 is pathognomonic of congenital immunodeficiency called X-linked Hyper-IgM syndrome (XHIGM). To detect the abnormality of CD154 is essential for making the diagnosis of XHIGM. The presented microtest for the detection of CD154 on activated lymphocytes in whole blood is fast and blood saving, since as little as 0.5 ml of blood is needed to complete it. It can be recommended as the initial test for suspected hyper-IgM syndrome in children. We demonstrate that this screening method can help to detect also carriers of XHIGM.
Links
7E08062, research and development projectName: Pathophysiology and Natural Course of Primary Antibody Deficiency (PAD) Syndromes
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
PrintDisplayed: 15/4/2021 20:23