ZEMÁNEK, Petr. Krein-von Neumann and Friedrichs extensions for second order operators on time scales. International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations. Ženeva: Indersci. Enterp. Ltd., 2011, roč. 3, 1-2, s. 132-144. ISSN 1752-3583.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krein-von Neumann and Friedrichs extensions for second order operators on time scales
Název česky Kreinovo-von Neumannovo a Friedrichsovo rozšíření pro operátory přidružené rovnicím druhého řádu na časových škálách
Autoři ZEMÁNEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations, Ženeva, Indersci. Enterp. Ltd. 2011, 1752-3583.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00049684
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky rovnice druhého řádu; časová škála; Friedrichsovo rozšíření; Kreinovo-von Neumannovo rozšíření; samoadjungovaný operátor; recesivní řešení; kvadratický funkcionál; pozitivita.
Klíčová slova anglicky Second order dynamic equation; time scale; Friedrichs extension; Krein-von Neumann extension; self-adjoint operator; recessive solution; quadratic functional; positivity.
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 21. 3. 2012 13:02.
Anotace
We consider an operator defined by the second order Sturm-Liouville equation on an unbounded time scale. For such an operator we give characterisations of the domains of its Krein-von Neumann and Friedrichs extensions by using the recessive solution. This generalises and unifies similar results obtained for operators connected with the second order Sturm-Liouville differential and difference equations.
Anotace česky
Uvažujeme operátor definovaný pomocí Sturmovy-Liouvileovy rovnice druhého řádu na shora neohraničené časové škále. Pro takový operátor charakterizujeme pomocí recesivního řešení definiční obory jeho Kreinova-von Neumannova a Friedrichsova rozšíření. Tímto zobecňujeme a sjednocujeme podobné výsledky pro operátory přidružené Stumovým-Liouvilleovým diferenciálním a diferenčním rovnicím druhého řádu.
Návaznosti
GAP201/10/1032, projekt VaVNázev: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Akronym: Difrov)
Investor: Grantová agentura ČR, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na time scales III
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUNázev: Matematické struktury (Akronym: Matematické struktury)
Investor: Masarykova univerzita, Matematické struktury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 11:18