ZEMÁNEK, Petr. Krein-von Neumann and Friedrichs extensions for second order operators on time scales. International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations. Ženeva: Indersci. Enterp. Ltd., 2011, vol. 3, 1-2, p. 132-144. ISSN 1752-3583.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krein-von Neumann and Friedrichs extensions for second order operators on time scales
Name in Czech Kreinovo-von Neumannovo a Friedrichsovo rozšíření pro operátory přidružené rovnicím druhého řádu na časových škálách
Authors ZEMÁNEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations, Ženeva, Indersci. Enterp. Ltd. 2011, 1752-3583.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00049684
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) rovnice druhého řádu; časová škála; Friedrichsovo rozšíření; Kreinovo-von Neumannovo rozšíření; samoadjungovaný operátor; recesivní řešení; kvadratický funkcionál; pozitivita.
Keywords in English Second order dynamic equation; time scale; Friedrichs extension; Krein-von Neumann extension; self-adjoint operator; recessive solution; quadratic functional; positivity.
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Changed: 21. 3. 2012 13:02.
Abstract
We consider an operator defined by the second order Sturm-Liouville equation on an unbounded time scale. For such an operator we give characterisations of the domains of its Krein-von Neumann and Friedrichs extensions by using the recessive solution. This generalises and unifies similar results obtained for operators connected with the second order Sturm-Liouville differential and difference equations.
Abstract (in Czech)
Uvažujeme operátor definovaný pomocí Sturmovy-Liouvileovy rovnice druhého řádu na shora neohraničené časové škále. Pro takový operátor charakterizujeme pomocí recesivního řešení definiční obory jeho Kreinova-von Neumannova a Friedrichsova rozšíření. Tímto zobecňujeme a sjednocujeme podobné výsledky pro operátory přidružené Stumovým-Liouvilleovým diferenciálním a diferenčním rovnicím druhého řádu.
Links
GAP201/10/1032, research and development projectName: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Acronym: Difrov)
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUName: Matematické struktury (Acronym: Matematické struktury)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4. 12. 2022 13:48