DUDA, M, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav RYSKA and Ladislav DUŠEK. Surgical oncology. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. p. 283-291. ISBN 978-80-247-3244-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Surgical oncology
Authors DUDA, M, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav RYSKA and Ladislav DUŠEK.
Edition Praha, Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. p. 283-291, 2009.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-247-3244-2
Changed by Changed by: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., učo 150629. Changed: 24/1/2011 13:29.
Links
NS10650, research and development projectName: Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb
Investor: Ministry of Health of the CR, Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
PrintDisplayed: 25/5/2019 10:02