Informační systém MU
ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki (On the notion of corporeality at Jan Patočki). In KIEPAS, Andrzej and Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1st ed. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. p. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name O pojęciu cielesności u Jana Patočki
Name in Czech K pojetí tělesnosti u Jana Patočky
Name (in English) On the notion of corporeality at Jan Patočki
Authors ZOUHAR, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Katowice, Terytorium i peryferia cielesności, p. 149-151, 3 pp. mimo edice, 2010.
Publisher Uniwersytet Sląski
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00049233
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-83-926022-4-8
Keywords (in Czech) tělesnost fenomenologie Patočka
Keywords in English corporeality phenomenology Patočka
Tags Czech Philosophy, Jan Patočka, RIV-OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 28/1/2013 14:52.
Abstract
Egzystencja jako ruch, jako urzeczywistnienie możliwości oznacza dla Patočky tyle, że egzystencja jest zasadniczo cielesna. Cielesność egzystencji nie jest związana li-tylko z sytuacją, w której zawsze uczestniczymy, lecz cielesna jest wszelka nasza działalność, twórczość, nasza świadomość i nasze zachowanie.
Abstract (in Czech)
Existence jako pohyb, jako uskutečňování možností znamená pro Patočku, že existence je podstatně tělesná. Tělesnost existence nesouvisí jen se situací, v níž vždy jsme, nýbrž tělesná je veškerá naše činnost, tvorba, naše cítění a naše chování.
Abstract (in English)
Chapter in a synthetic way presents main axes of reflections of Czech phenomenologist. In the context of main ideas of a asubjective phenomenology of J. Patočka the problem of human existence in the world has been presented stressing corporal dimension of existence.
Links
GA401/07/0076, research and development projectName: České filozofické myšlení v 60. letech 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Czech philosophical thought in the 1960's
Displayed: 6/12/2023 15:14