ŽALIO, ROBERT and Jiří SKLENÁŘ. Přístrojová technika hydrologické služby ČHMÚ na počátku 21. století. In: Sborník příspěvků a posterových abstraktů ze 7. národní konference Hydrologické dny 2010. ČHMÚ, Praha, I. díl, s. 265–266. (Hydrological equipment in the CHMI at the beginning of the 21st century). 2010. ISBN 978-80-86690-84-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přístrojová technika hydrologické služby ČHMÚ na počátku 21. století. In: Sborník příspěvků a posterových abstraktů ze 7. národní konference Hydrologické dny 2010. ČHMÚ, Praha, I. díl, s. 265–266.
Name in Czech In: Vrabec, M., Durčanský, I., Hladný, J. eds. : Sborník příspěvků a posterových abstraktů ze 7. národní konference Hydrologické dny 2010, Voda v měnícím se prostředí. ČHMÚ, Praha, I. díl, s. 265–266.
Name (in English) Hydrological equipment in the CHMI at the beginning of the 21st century
Authors ŽALIO, ROBERT and Jiří SKLENÁŘ.
Edition 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10000 1. Natural Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-86690-84-1
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Sklenář, učo 272264. Changed: 30. 6. 2011 13:25.
Abstract
Cílem příspěvku je popis vývoje modernizace a automatizace přístrojové techniky Hydrologické služby Českého hydrometeorologického ústavu. Vývoj automatizace je dokumentován i počty objektů povrchových a podzemních vod ČHMÚ v různých obdobích včetně údajů o podílu automatizovaných stanic. Příspěvek se zabývá strukturou přístrojového vybavení hydrologických stanic a pracovišt v oboru hydrologie ČHMÚ. Autoři v příspěvku dále zmiňují metrologické zabezpečení v oboru hydrologie a autorizaci ČHMÚ k výkonu úředního měření průtoku na vodních tocích.
Abstract (in English)
The main purpose of the paper is the development description of the modernisation and automatization of the equipment used in the Hydrological Service of the Czech Hydrometeorological Institute. The automatization development is documented also by number of the surface water and underground water objects of the CHMI in various periods including the data concerning the automated stations. The paper deals with the instrumentation structure of the hydrological stations and workplaces in the Department of Hydrology of the CHMI. The metrological rules in Department of Hydrology are mentioned as well as the certificate authorizing of the measurement performing on surface waters.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Poster_HD_2010.pdf Licence Creative Commons  File version Sklenář, J. 25. 5. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 25. 5. 2021 16:38, Mgr. Jiří Sklenář

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jiří Sklenář, učo 272264
Attributes
 

Poster_HD_2010.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/923586/Poster_HD_2010.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,7 MB
Hash md5
453426102c8a2e75d59246a81db7236a
Uploaded/Created
Tue 25. 5. 2021 16:38

Poster_HD_2010.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/923586/Poster_HD_2010.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/923586/Poster_HD_2010.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,6 KB
Hash md5
15f9af7d2c1ca06221c99be79b406349
Uploaded/Created
Tue 25. 5. 2021 16:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 10:34