TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ and Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice (Small schools with composite classes in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Paido, 2010. 197 pp. 314. ISBN 978-80-7315-204-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Málotřídní školy v České republice
Name in Czech Málotřídní školy v České republice
Name (in English) Small schools with composite classes in the Czech Republic
Authors TRNKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dana KNOTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lucie CHALOUPKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 197 pp. 314, 2010.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00049244
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7315-204-8
Keywords (in Czech) málotřídní škol; venkovské školy; řízení málotřídních škol
Keywords in English small schools with composite classes; rural schools; management of small schools
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., učo 8942. Changed: 13/3/2012 13:34.
Abstract
Monografie Málotřídní školy v ČR analyzuje vnější faktory působící na existenci a rozvoj málotřídních škol (především faktory politické, demografické a sociální), následně také vnitřní faktory spočívající především v řízení a organizaci těchto škol. Text publikace vznikl s využitím analýzy dokumentů české vzdělávací politiky ovlivňující chod málotřídních škol (z období 2000-2006, které je dobou velkých legislativních, ale i koncepčních změn v českém základním školství, což mělo vliv i na současnou podobu sítě málotřídních škol) a dále z výsledků reprezentativního dotazníkového šetření.
Abstract (in English)
Small schools with composite classes in the context of the Czech system of education. The book analyses educational policy and presents contemporary situation of small schools with composite classes. The book also includes results of representative survey on the topic.
Links
GA406/07/0806, research and development projectName: Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/12/2021 10:39