PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2010, roč. 7, č. 4, s. 63-84. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti
Název česky Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti
Název anglicky Intergenerational solidarity in ageing society
Autoři PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2010, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00049245
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky stárnutí; aktivní stárnutí; Česká republika; rodinné hodnoty; odpovědnost; mezigenerační solidarita; vztah rodič dítě
Klíčová slova anglicky ageing; active ageing; Czech Republic; family values; felt obligation; intergenerational solidarity; parent child relations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Změněno: 4. 3. 2015 17:36.
Anotace
Tato stať se věnuje problematice mezigenerační solidarity v současné české společnosti a to optikou hodnot a norem. Soustředí se na normativní solidaritu ve vztahu rodič-dospělé dítě, tedy na vzájemná očekávání odpovědnosti a na normy určující důležitost rodinných hodnot. Vzhledem ke stárnutí společnosti se totiž zdá podstatná otázka, zda v české populaci existuje názorová shoda generací na míře či existenci mezigeneračních závazků. Především, zda se představy seniorů výrazně neodlišují od představ mladších generací. Jsou také zjišťovány faktory ovlivňují v současnosti míru mezigenerační solidarity. A to na základě analýzy dat z Evropského výzkumu hodnot, který poskytuje data z let 1991, 1999 a 2008. Vzhledem k longitudinální povaze dat jsou nejen srovnávány postoje seniorů s postoji mladší generace, ale i jejich proměna v čase. V závěrečné části je pozornost věnována i pozici České republiky mezi ostatními evropskými zeměmi.
Anotace anglicky
This paper focuses on the issue of intergenerational solidarity in the contemporary Czech society from the perspective of values and norms. It concentrates on normative solidarity in the parent adult child relationship, i.e. on mutual expectations of responsibility and on the norms determining the importance of family values. Due to population ageing the important question whether there is agreement among generations on the degree and existence of intergenerational obligations turns up, mainly whether seniors expectations are not considerably different from the conception of the youngest generation. The factors affecting the degree of intergenerational solidarity are being searched for. The search is based on a data analysis from European Value Study (EVS) which surveyed values in 1991, 1999 and 2008. Due to the longitudinal nature of the data not only attitudes of seniors and the youngest generations are compared but also their change in the course of time. Lastly the position of the Czech Republic among other European countries is looked into.
Návaznosti
GA403/08/0999, projekt VaVNázev: Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
110215114410.pdf   Verze souboru Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/923974/110215114410.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/923974/110215114410.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/923974/110215114410.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/923974/110215114410.pdf?info
Vloženo
St 4. 3. 2015 17:36, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Atributy
 

110215114410.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/923974/110215114410.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/923974/110215114410.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
497,6 KB
Hash md5
b7530618ef6d45ffb05028282055e42c
Vloženo
St 4. 3. 2015 17:36

110215114410.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/923974/110215114410.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/923974/110215114410.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
67 KB
Hash md5
f988db1fe953c1f440cf38d0c234459b
Vloženo
St 4. 3. 2015 17:38
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 6. 2022 11:35