ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef TRČKA and Michal BUMBÁLEK. Morfologická analýza stěn kořenových kanálků po ošetření laserem. (Morphological analysis of root canal walls after the laser irradiation). Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2010, vol. 110, No 4, p. 78-83, 7 pp. ISSN 1210-7891.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Morfologická analýza stěn kořenových kanálků po ošetření laserem.
Name in Czech Morfologická analýza stěn kořenových kanálků po ošetření laserem.
Name (in English) Morphological analysis of root canal walls after the laser irradiation
Authors ROUBALÍKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Josef TRČKA (203 Czech Republic) and Michal BUMBÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká stomatologie, Praha, ČLS JEP, 2010, 1210-7891.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00047185
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) laser kořenové kanálky
Keywords in English laser root canal
Changed by Changed by: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., učo 70061. Changed: 3/2/2011 20:04.
Abstract
Byla porovnána morfologie stěny kořenového kanálku po ošetření Er,Cr:YSGG laserem, diodovým laserem a po ruční preparaci. . Po preparaci Er,Cr:YSGG lasderem byla stěna kanálju zbavnea smear lůaerdentinové tubuly byly otevřeny. po ošetření diodovám lasere, byla stěna kryta souvislou vrstvou rekrystizované smear layer. po ručníé preparaci byly porozovány souvislé vrstvy smear layer.
Abstract (in English)
The morphology of root canal walls after irradiation with Er,C:YSGG laser was clean without smear layer, open dentin tubules have been observed. after irradiation using diode laser was the toot canal wall covered woth smear recrystallized smear layer, after the hand prepaeration large areas of smear layer have been observed.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 25/7/2024 21:57