Informační systém MU
RYMEŠOVÁ, Dana and Miroslav ŠÁLEK. Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010) (Telemetry of the Grey Partridge: Preliminary results of project (2009-2010)). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. p. 192-193. ISBN 978-80-87189-09-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010)
Name in Czech Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010)
Name (in English) Telemetry of the Grey Partridge: Preliminary results of project (2009-2010)
Authors RYMEŠOVÁ, Dana and Miroslav ŠÁLEK.
Edition Brno, Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, p. 192-193, 2011.
Publisher Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87189-09-2
Keywords (in Czech) koroptev polní, telemetrie, párování, přežívání, hnízdní úspěšnost, Perdix perdix
Keywords in English Grey Partridge, telemetry, pairing, mating, survival, nest success, Perdix perdix
Changed by Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 21. 2. 2011 22:54.
Abstract
Příspěvek shrnuje výsledky ze dvou let telemetrického výzkumu koroptve polní (Perdix perdix), shromážděné v rámci projektu zaměřeného na studium pohlavního výběru tohoto druhu. V letech 2009 a 2010 bylo sledováno přežívání, párování a hnízdní úspěšnost u 118 jedinců (2009: 35 samců a 22 samic, 2010: 28 samců a 21 samic + 9 samců a 8 samic z umělého chovu). Odchyty volně žijících koroptví probíhají na zásypech. Odchycení jedinci jsou okroužkováni a komorováni do začátku března. Je zaznamenán jejich věk, pohlaví, hmotnost, délka křídla, běháku, plocha a intenzita zbarvení sledovaných ornamentů a je jim odebrán krevní vzorek pro genetické analýzy. Po instalaci radiotransmitteru (TW-4, Biotrack, UK) jsou ptáci vypouštěni na lokalitách odchytu. Od vypuštění jsou koroptve zaměřovány 1x denně, od poloviny května 2-5x týdně a od srpna 1x týdně. Většina neznačených partnerů je dodatečně odchycena za použití reflektoru a příklopné sítě. Probíhá rovněž dohledávání hnízd a sběr vzorků DNA z vylíhlých skořápek a opuštěných vajec pro určení paternity. Počet sledovaných jedinců se známým osudem přeživších konec kalendářního roku byl 8 ex. v r. 2009 (15 %; N = 52 ex.) a 13 ex. v r. 2010 (32 %; N = 41 ex.). Ptáci z odchovny se ve volné přírodě dožívali průměrně 19 dnů (medián 9 dnů; N = 14 ex. se známým osudem), žádný se však nedožil více než 60 dnů od vypuštění. V r. 2009 bylo nalezeno 19 hnízd od 15 párů, přičemž 21 % snůšek se úspěšně vylíhlo (N = 4), v r. 2010 pak 23 hnízd od 17 párů se šesti úspěšně vylíhnutými snůškami (tj. 26 %). Charakteristiky vybraného partnera jsou známy pro 31 samic. Získaný vzorek, doplněný o data z r. 2011, bude podroben analýze vztahu individuálních charakteristik partnerů, jejich vlivu na soudržnost páru a úspěšnost reprodukce.
Abstract (in Czech)
Příspěvek shrnuje výsledky ze dvou let telemetrického výzkumu koroptve polní (Perdix perdix), shromážděné v rámci projektu zaměřeného na studium pohlavního výběru tohoto druhu. V letech 2009 a 2010 bylo sledováno přežívání, párování a hnízdní úspěšnost u 118 jedinců (2009: 35 samců a 22 samic, 2010: 28 samců a 21 samic + 9 samců a 8 samic z umělého chovu). Odchyty volně žijících koroptví probíhají na zásypech. Odchycení jedinci jsou okroužkováni a komorováni do začátku března. Je zaznamenán jejich věk, pohlaví, hmotnost, délka křídla, běháku, plocha a intenzita zbarvení sledovaných ornamentů a je jim odebrán krevní vzorek pro genetické analýzy. Po instalaci radiotransmitteru (TW-4, Biotrack, UK) jsou ptáci vypouštěni na lokalitách odchytu. Od vypuštění jsou koroptve zaměřovány 1x denně, od poloviny května 2-5x týdně a od srpna 1x týdně. Většina neznačených partnerů je dodatečně odchycena za použití reflektoru a příklopné sítě. Probíhá rovněž dohledávání hnízd a sběr vzorků DNA z vylíhlých skořápek a opuštěných vajec pro určení paternity. Počet sledovaných jedinců se známým osudem přeživších konec kalendářního roku byl 8 ex. v r. 2009 (15 %; N = 52 ex.) a 13 ex. v r. 2010 (32 %; N = 41 ex.). Ptáci z odchovny se ve volné přírodě dožívali průměrně 19 dnů (medián 9 dnů; N = 14 ex. se známým osudem), žádný se však nedožil více než 60 dnů od vypuštění. V r. 2009 bylo nalezeno 19 hnízd od 15 párů, přičemž 21 % snůšek se úspěšně vylíhlo (N = 4), v r. 2010 pak 23 hnízd od 17 párů se šesti úspěšně vylíhnutými snůškami (tj. 26 %). Charakteristiky vybraného partnera jsou známy pro 31 samic. Získaný vzorek, doplněný o data z r. 2011, bude podroben analýze vztahu individuálních charakteristik partnerů, jejich vlivu na soudržnost páru a úspěšnost reprodukce.
Displayed: 24. 9. 2023 16:25