ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ and Karel ZITTERBART. Obecná onkologie (General oncology). První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 pp. ISBN 978-80-7262-715-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecná onkologie
Name (in English) General oncology
Authors ADAM, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří VORLÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ADAMOVÁ (203 Czech Republic), Jaroslav BAČOVSKÝ (203 Czech Republic), Viera BAJČIOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Otakar BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan BLATNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš BÜCHLER (203 Czech Republic), Igor CRHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aleš ČERMÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana DOLEŽELOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel DVOŘÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel FABIAN (203 Czech Republic), Vuk FAIT (203 Czech Republic, belonging to the institution), Antonín FASSMANN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jindřich FIALA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lukáš FIALA (203 Czech Republic), Jindřich FÍNEK (203 Czech Republic), Lenka FORETOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim GROSMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana HALÁMKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav HEŘMAN (203 Czech Republic), Martin HUSER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ludmila HYNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Richard CHALOUPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Libuše KALVODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Igor KISS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iva KOCMANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin KOMENDA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk KOŘÍSTEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Renata KOUKALOVÁ (203 Czech Republic), Zdeněk KRÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva LÉTALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan MACHÁLKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef MALIŠ (203 Czech Republic), Miloslava MATÝŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch MORNSTEIN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mojmír MOULIS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav MYSLIVEČEK (203 Czech Republic), Milan NAVRÁTIL (203 Czech Republic), Tomáš NEBESKÝ (203 Czech Republic), Miroslav NEČAS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Rudolf NENUTIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří NEUBAUER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin ONDRÁK (203 Czech Republic), Zdeněk PAVELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav PENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch PEŘINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr POKORNÝ (203 Czech Republic), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří PRÁŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk RÁČIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin REPKO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk ŘEHÁK (203 Czech Republic), Jiří SCHOVANEC (203 Czech Republic), Ondřej SLÁMA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr SMÍŠEK (203 Czech Republic), Jan STARÝ (203 Czech Republic), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vlastimil ŠČUDLA (203 Czech Republic), Roman ŠEFR (203 Czech Republic), Pavel ŠEVČÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ŠLAMPA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ŠMARDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří ŠNAJDAUF (203 Czech Republic), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal TICHÝ (203 Czech Republic), Jiří TOMÁŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav TOMIŠKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít UNZEITIG (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří VANÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladimír VAŠKŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Rostislav VYZULA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbora WEINBERGEROVÁ (203 Czech Republic), Marie ZÍTKOVÁ (203 Czech Republic) and Karel ZITTERBART (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition První vydání. Praha, 394 pp. 2011.
Publisher Galén
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/11:00049711
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7262-715-8
Keywords (in Czech) onkologie; onkopatologie; diagnostika; léčba;
Keywords in English oncology; oncopathology; treatment
Changed by Changed by: MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., učo 21084. Changed: 12/7/2014 20:00.
Abstract
Kniha obsahuje obecně zaměřené kapitoly o etiologických faktorech a možnostech prevence maligních onemocnění. Je psána tak, aby v ní každý lékař, který se ve své praxi setkává s pacienty s onkologickým onemocněním, mohl najít užitečné informace pro svoji každodenní práci. Podrobně zpracovaná kapitola o systémových a paraneoplastických projevech nádorových nemocí by měla přispět k časnému rozpoznání zhoubného nádoru. Další kapitoly se zabývají jednotlivými léčebnými alternativami. Následují kapitoly, jejichž cílem je předložit čtenáři informace, jak zvládat komplikace, které s sebou tyto nemoci přinášejí - například chronickou bolest, infekce, nádorem způsobené výpotky, metabolické komplikace a problémy s výživou i s fertilitou, ale také psychické problémy. Součástí knihy je CD.
Abstract (in English)
The book contains generic chapters on etiological factors and possible prevention of malignant disease:the systemic and paraneoplastic manifestations of malignant disease, treatment options, complications - such as chronic pain, infection, tumors caused by effusion, metabolic complications and nutritional problems with fertility, but also psychological problems.
Links
GAP304/10/1395, research and development projectName: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
MUNI/A/1012/2009, internal MU codeName: Optimalizace diagnostiky a terapie maligních chorob a komplikací, které tyto maligní nemoci provázejí, s využitím nových molekulárně biologických metod.
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
NS10207, research and development projectName: Úloha abnormalit chromozómu 1 a kaskády NF-kappaB v patogenezi mnohočetného myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR, Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
NS10406, research and development projectName: Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění.
Investor: Ministry of Health of the CR, Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
PrintDisplayed: 20/6/2019 19:30