NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Pohybová aktivita vysokoškoláků (Physical activity of university students). In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. p. 153-168, 16 pp. ISBN 978-80-210-5371-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita vysokoškoláků
Name in Czech Pohybová aktivita vysokoškoláků
Name (in English) Physical activity of university students
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef MITÁŠ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty, p. 153-168, 16 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/10:00051920
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-5371-7
Keywords (in Czech) zdraví; podpora zdraví; pohybová aktivita; pohybová inaktivita; pohybový režim
Keywords in English health; health promotion; physical activity; physical inactivity; physical activity regime
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 12/4/2012 13:44.
Abstract
Kapitola přináší výsledky výzkumu pohybové aktivity vysokoškolské mládeže. Muži jsou pohybově aktivnější než ženy. Muži častěji preferují intenzivnější pohybové aktivity. Celková doba sezení je u mužů i žen stejná.
Abstract (in English)
The chapter presents a research of physical activity of university students. Men are more physically active than women and men also prefer more intensive physical activity more often. The total of the time spend sitting is the same with men and women.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:18