KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ and Alexandra ŠULCOVÁ. Aripiprazole does not influence methamphetamine I.V. self-administration in rats. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, vol. 52, No 4, p. 263-267. ISSN 1337-933X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aripiprazole does not influence methamphetamine I.V. self-administration in rats
Name in Czech Aripiprazol neovlivňuje intravenózní "self-administration" matamfetaminu u potkana
Authors KUČEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jana PISTOVČÁKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Dagmar VRŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Alexandra ŠULCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, 1337-933X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00047354
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) metamfetamin; aripiprazol; IV Self-administration; behaviorální senzitizace; potkan Wistar
Keywords in English methamphetamine; aripiprazole; IV Self-administration; behavioural sensitization; Wistar rats
Changed by Changed by: doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., učo 169493. Changed: 17/5/2011 10:46.
Abstract
The behavioural sensitization to methamphetamine (MET) induced by 14 day intraperitoneal administration of methamphetaminedecreased the number of the drug doses self-administered per session. This finding might result from increasing efficacy of the drug after sensitization caused by repeated MET intermittent administration. However, aripiprazole did not influence MET intake neither in the behaviourally methamphetamine sensitized nor in the non-sensitized rats.
Abstract (in Czech)
Behaviorální senzitizace navozená 14-ti denním i.p. podáváním metamfetaminu snížila průměrný počet přijatých dávek drogy v sezení. To může být výsledkem zvýšení účinnosti drogy po navození senzitizace. Aripiprazol příjem metamfetaminu v modelu neovlivnil ani u senzitizovaných, ani u nesenzitizovaných zvířat.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 3/12/2020 08:45