VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65. ISBN 978-80-210-4683-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy teorie práva : multimediální učební text
Autoři VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ.
/ Miloš Večeřa ... [et al.].
Vydání 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno, 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4683-2
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 28. 2. 2011 14:54.
Anotace
Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.
Anotace česky
Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.
Anotace anglicky
Publication of their focus and scope is not necessarily just the basic problems of theory of law. This is mainly an introduction to basic legal concepts, system of law and its various parts, the legal culture associated with the concept of rule of law, the fundamental sources of law, forms of realization of the right application of laws and legal acts in legal matters, procedures, interpretation of law but also questions of law making and legal guarantees to promote the legitimacy and constitutionality.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:41