ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb (The Phenomenon of Public Private Partnerships and Public Service Delivering). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb
Name in Czech Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb
Name (in English) The Phenomenon of Public Private Partnerships and Public Service Delivering
Authors ŘEŽUCHOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 176 pp. 1. vydání, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00047439
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5409-7
Keywords (in Czech) Public-private Partnerships poskytování veřejných služeb financování veřejných služeb
Keywords in English Public-Private Partnerships public service providing financing of public services
Tags Munipress
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 26/5/2011 15:27.
Abstract
Odborná kniha je věnována problematice Public-private Partnerships a jeho roli v poskytování veřejných služeb. Je určena orgánů veřejné správy a odborné veřejnosti. Kniha má ambice objasnit koncept PPP v kontextu poskytování veřejných služeb. Je členěna do šesti kapitoly. První a druhá kapitola je věnována rešerši teoretických východisek a popisu jednotlivých způsobů poskytování veřejných služeb. Ve třetí kapitole jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých forem poskytování. Následující kapitola informuje o příčinách neúspěšně realizovaných zahraničních PPP projektů. V předposlední kapitole jsou analyzovány kritéria rozhodovacího procesu o způsobu poskytování veřejných služeb. Poslední kapitolu tvoří případová studie implementace PPP v ČR.
Abstract (in English)
The professional book focuses on Public-private Partnerships and its role in public service delivery. It is intended for public authorities and also for the general public. The ambition of this book is to clear the PPP concept in context of public service delivery. The book consists of six chapters. The first one introduces the theoretical background of PPP and the second one describes the wide spectrum of public service providing methods. Advantages and disadvantages of PPP and their impact on effective public service providing is discussed in the third chapter of this book. The following chapter informs about the causes of unsuccessful PPP projects, which have been carried out in the foreign countries. The fifth chapter focuses on the criteria which must been respected through the decision making process about public service producer. The case study of implementation of PPP in the Czech public service system is described at conclusion.
PrintDisplayed: 27/10/2020 19:09