RABUŠICOVÁ, Milada and Pavla OPLATKOVÁ. Functional Literacy in People's Lives. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis, Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010, vol. 2010, No 2, p. 29-51. ISSN 1338-1563.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Functional Literacy in People's Lives
Name in Czech Funkční gramotnost v životě člověka
Authors RABUŠICOVÁ, Milada (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavla OPLATKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of pedagogy / Pedagogický časopis, Trnava, Faculty of Education, Trnava University, 2010, 1338-1563.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00047455
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) funkční gramotnost; biografická metoda; život v rodině; životní styl; vzdělávací a pracovní historie; životní strategie
Keywords in English functional literacy; biographical interview technique; family life; life style; educational and occupational history; life strategy
Changed by Changed by: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Changed: 9/3/2011 12:19.
Abstract
The paper presents the results of a qualitative study of lives of people with inadequate functional literacy skills. The data were collected in a biographical interview with a respondent whose characteristics are analogical to those of a hypothetical person likely to exhibit signs of low functional literacy. Characteristics such as gender, age, education achieved by parents and job history of this hypothetical person have been derived from the results of research in adult functional literacy undertaken in the Czech Republic in 1998 – International Adult Literacy Survey (IALS). The analysis of the qualitative data focuses on three domains of the respondent’s life, namely her family life, her school years, and her life style. Coping strategies used by the respondent in her everyday life are identified.
Abstract (in Czech)
V článku jsou prezentovány výsledky kvalitativní studie na téma života člověka s nižší úrovní funkční gramotnosti. Data pocházejí z rozhovoru vedeného biografickou metodou s respondentkou, která svými charakteristikami odpovídá hypotetické osobě, jež by s vyšší mírou pravděpodobnosti mohla vykazovat znaky nižší funkční gramotnosti. Charakteristiky, jako je pohlaví, věk, vzdělání rodičů a vzdělání a pracovní historie této osoby jsou odvozeny z výsledků kvalitativního výzkumu funkční gramotnosti dospělých, který v České republice proběhl v roce 1998 pod názvem Mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých (IALS). Analýza kvalitativních dat se soustřeďuje zejména na tři oblasti života respondentky, a to její život v rodině, školní léta a práci a životní styl. Identifikuje životní strategie, které respondentka používala a používá při zvládání svého každodenního života.
PrintDisplayed: 21/10/2020 05:18