DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3, č. 1, s. 26 - 29. ISSN 1803-6554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku
Název anglicky The effects of the closing composition on the duration of a engagament stand
Autoři DĚDIČ, Jan (203 Česká republika, garant) a Jan LASÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck, 2011, 1803-6554.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00067267
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky ručitelé; závazky
Klíčová slova anglicky guarantor; engagement
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 4. 2014 11:47.
Anotace
Příspěvek se zabývá zaniknutím původního závazku a vytvořením nového závazku.
Anotace anglicky
The paper deals with the original commitment forfeited and the new commitment.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 23:24