ADAMČÁK, Štefan and Miroslav NEMEC. Pohybové hry a školská telesná a športová výchova. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 207 s. ISBN 9788055700991.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybové hry a školská telesná a športová výchova
Authors ADAMČÁK, Štefan and Miroslav NEMEC.
Edition Vyd. 1. Banská Bystrica, 207 s. 2010.
Publisher Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
Other information
ISBN 9788055700991
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/12/2019 04:46.
PrintDisplayed: 8/8/2020 13:17