BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ and Ľuboš LUNTER. Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU (Multimedia and Interactive Study Materials at MU). In 8. ročník konference Alternativní metody výuky 2010. 1st ed. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2010. 5 pp. ISBN 978-80-7435-043-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU
Name (in English) Multimedia and Interactive Study Materials at MU
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ľuboš LUNTER (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, 8. ročník konference Alternativní metody výuky 2010, 5 pp. 2010.
Publisher GAUDEAMUS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00047636
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7435-043-6
Keywords (in Czech) e-learning;multimédia;IS MU;animace
Keywords in English e-learning;multimedia;IS MU;animations
Tags e-learning, IS MU, multimedia
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 31. 3. 2011 09:32.
Abstract
Již v roce 2005 implementoval vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vlastní nástroje pro elektronickou podporu výuky (e-learningové nástroje) pro tvorbu a spravování kurzů. V té době se začali první učitelé, nadšeni těmito nástroji v IS MU, věnovat zavádění elektronických aktivit do svých předmětů. Postupné zkušenosti ukázaly, že pokud chce univerzita nabídnout svým studenům kvalitní a moderní elektronické studijní materiály, je nutné dlouhodobé vzdělávání a metodické vedení učitelů MU při využívání e-learningových aplikací, které mají v IS MU k dispozici. Předpokládá se, že učitel by se měl soustředit na obsah a zvládnutí jednoduchých nástrojů a pro tvorbu animací nebo využití složitějšího software pro tvorbu grafiky je potřeba odborníků z řad informatiků. Tuto podporu poskytuje vývojový tým IS MU od roku 2006 a od roku 2009 je proto realizován projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR. V rámci projektu mají zaměstnanci MU k dispozici tým pracovníků uživatelské podpory (který zajišťuje školení, osvětu a vzdělávání v oblasti využívání e-learningových nástrojů) a tým ICT odborníků na multimédia, kteří ve spolupráci s učiteli vytvářejí kvalitní multimediální studijní materiály (2D a 3D animace, interaktivní tutoriály, schémata, webové prezentace obsahující video i audio ukázky, slovníky či digitalizované materiály a další). Učitelé MU rádi využívají této bezplatné spolupráce s ICT odborníky, aby mohli poskytnout svým studentům studijní materiály využívajíce nejmo-dernější technologie a trendy v ICT. Příspěvek se věnuje vedle představení samotného projektu především ukázkám práce techniků.
Abstract (in English)
As early as 2005, the development team of Information System of Masaryk University (IS MU) implemented their own e-learning tools used for designing and administering courses. At that time, some of the teachers working at the University enthusiastic about the project began to incorporate some electronic material in their own courses. Later on, the need for training teachers in the use of the tools and their methodological guidance arose as these turned out to be indispensable in the process of producing the study material of satisfactory quality and, at the same time, that which meets current students’ needs. The idea underlying the present development is that of teachers focusing on the material contents and use of some basic e-learning tools while having the animation part and other more complicated tasks (e.g. use of additional software) attended to by IT professionals – a support provided by the development team since 2006. This is also the philosophy behind the project System of Education for Programs of Studies Innovation with IT Support (co-funded by European Social Fund within the Operational Program of Education for Competitiveness and Czech government), which has been under way since 2009. The project gave rise to a technical support team tutoring the teachers in the use of the tools as well as an ICT one comprising multimedia specialists, who, cooperating with teachers, design multimedia study material such as 2D and 3D animations, interactive tutorials, Web presentations containing audio and video, dictionaries, digitized material, etc. The teachers welcome both the types of support as it enables them to incorporate the latest technologies in their own courses. Apart from introducing the project, the paper also aims to present samples of concrete material designed by the multimedia team.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
clanek_AMV_final.pdf Licence Creative Commons  File version Lunter, Ľ. 25. 3. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 25. 3. 2011 08:17

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
  • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
  • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
Attributes
 

clanek_AMV_final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/931714/clanek_AMV_final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
737,7 KB
Hash md5
c95ba6eda7d332df32dc1ab87d9add2e
Uploaded/Created
Fri 25. 3. 2011 08:17

clanek_AMV_final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/931714/clanek_AMV_final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/931714/clanek_AMV_final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14,4 KB
Hash md5
e772807b6e141c1631bfec973fdccc30
Uploaded/Created
Fri 25. 3. 2011 09:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 10. 2022 21:37