PELCLOVÁ, Jana. Slovo-obraz-zvuk v reklamě. In Intermedialita: Slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 289-295, 334 s. ISBN 978-80-244-2054-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovo-obraz-zvuk v reklamě
Název česky Slovo-obraz-zvuk v reklamě
Název anglicky Word-Picture-Sound in Advertising
Autoři PELCLOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, Intermedialita: Slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, od s. 289-295, 334 s. 2008.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00052045
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-2054-7
Klíčová slova česky reklama; smysly; verbální a neverbální kódy
Klíčová slova anglicky advertising; senses; verbal and non-verbal codes
Změnil Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 18. 3. 2012 10:49.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na aktualizace verbálních a neverbálních komunikačních kódů v tištěné reklamě. I když má reklama v časopisech k dispozici pouze verbální a vizuální kód, dokáže působit na všechny naše smysly, kterými vnímáme okolí. Apelu na naše smysly je dosaženo především contextualizací verbálního a obrazového kódu.
Anotace anglicky
The objective of the paper is to study the actualization of verbal and non-verbal codes of communication in press advetitisng. Even though advertising in magazines can employ only the verbal and visual code, it is able to address all our senses. It is the contextualization of the verbal and visual codes that enable the persuader to address our senses.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 08:56