DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl (Mathematics for chemistry students). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 131 pp. ISBN 978-80-210-5432-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematika pro chemiky, 2. díl
Name in Czech Matematika pro chemiky, 2. díl
Name (in English) Mathematics for chemistry students
Authors DOŠLÁ, Zuzana.
Edition 1. vyd. Brno, 131 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-5432-5
Keywords (in Czech) diferenciální rovnice, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, základy vektorové analýzy, křivkový integrál, plošný integrál
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 14/6/2012 14:01.
Abstract
Skripta obsahují diferenciální rovnice, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, základy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál. Primárně jsou skripta určena pro studenty chemických a biochemických oborů, proto jsou zde zařazeny také fyzikální a chemické aplikace. Lze je dobře využít ve výuce matematiky na vysokých školách.
Abstract (in English)
The texbook contains differential equations, differential and integral multivariate calculus, vector analysis, curve and surface integrals. Primarily, the textbook is devoted to students of the chemistry and biochemistry, therefore it contains also applications in physics and chemistry. It can be used in university mathematical courses.
PrintDisplayed: 26/10/2020 22:31