MLEJNEK, Ondřej. Tvarožná I, stanice vyvinutého aurignacienu na Moravě (Tvarožná I - a Site of the Evolved Aurignacian in Moravia). Acta Mus. Moraviae, Sci soc. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, vol. 95, No 1, 37 pp. ISSN 0323-0570.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvarožná I, stanice vyvinutého aurignacienu na Moravě
Name (in English) Tvarožná I - a Site of the Evolved Aurignacian in Moravia
Authors MLEJNEK, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta Mus. Moraviae, Sci soc. Brno, Moravské zemské muzeum, 2010, 0323-0570.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00049355
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Moravia; Brno area; late Aurignacian; Tvarožná 1; radiolarite industry
Changed by Changed by: Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., učo 52403. Changed: 5. 11. 2012 23:18.
Abstract
Článek popisující kolekci štípané industrie z lokality pozdního aurignacienu Tvarožná I.
Abstract (in English)
The article describes a collection of stone industry from the late Aurignacian site Tvarožná 1.
Links
GD404/09/H020, research and development projectName: Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II
Investor: Czech Science Foundation, Moravian-Silesian School of Archeological Doctorate Studies II
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:08