VOJTOVÁ, Jarmila. K nářeční terminologii pěstování vína (On dialectal terminology from the sphere of viticulture). In Bičan, A. – Klaška, J. – Macurová, P. – Zmrzlíková, J. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. neuvedeno. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 441–449, 496 pp. ISBN 978-80-7294-412-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K nářeční terminologii pěstování vína
Name in Czech K nářeční terminologii pěstování vína
Name (in English) On dialectal terminology from the sphere of viticulture
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition neuvedeno. Brno, Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, p. 441–449, 496 pp. 2010.
Publisher Host – Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00047803
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-412-5
Keywords (in Czech) dialektologie; nářeční terminologie; pěstování vína; východomoravské a středomoravské nářečí
Keywords in English dialectology; dialectal terminology; viticulture; East Moravian and Central Moravian dialects
Tags RIV-OK
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 19/4/2011 09:34.
Abstract
Článek se zabývá nářeční slovní zásobou moravských (východomoravských a středomoravských ) nářečí, zejména nářeční terminologií související s pěstováním vína. Popisuje typy pojmenování a tendence, které jsou typické pro tuto oblast lexikální zásoby. V článku je ukázáno, že analyzovaná nářeční terminologie je stále živá a je specifickou součástí profesní mluvy spojené s vinohradnictvím.
Abstract (in English)
The article deals with the vocabulary of Moravian (East Moravian and Central Moravian dialects), especially with the dialectal terminology relating to viticulture, i.e. with growing vine and winemaking, describing types of denomination and tendencies typical of this part of vocabulary. The article demonstrates that the analyzed dialectal terminology is still alive, forming a specific part of a professional language from the sphere of growing vine and winemaking.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/2/2021 06:02