VOJTOVÁ, Jarmila and Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK. L1420 Skazka (L 1420 Fairy-tale). In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. První. Kraków: Instytut Jezyka Polskiego PAN, 2009. p. 198-199. ISBN 978-83-88866-68-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name L1420 Skazka
Name in Czech L 1420 Pohádka
Name (in English) L 1420 Fairy-tale
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK (616 Poland).
Edition První. Kraków, Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. p. 198-199, 2 pp. 2009.
Publisher Instytut Jezyka Polskiego PAN
Other information
Original language Russian
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00047804
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-83-88866-68-5
Keywords (in Czech) slovanská dialektologie, jazykový atlas, slovanské jazyky
Keywords in English Slavonic dialectology; language atlas; Slavonic languages
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 30/1/2013 12:57.
Abstract
Na kartě i v kommentarii predstavleno těrritorialnoje rasprostraněnije russkogo vyraženija skazka i jego leksikalnych, slovoobrazovatělnych i fonětičeskich ekvivalentov v dialektach vsej slavjanskoj gruppy jazykov. Issledovannyj matěrial podtverždajet těoriju obrazovanija slavjanskogo jazykovogo jedinstva i ego posledujuščeje dialektnoje členěnije, a v dalnějšem takže obrazovanije sovremennych slavjanskich jazykov.
Abstract (in Czech)
Na mapě a v kometáři je interpretováno a kometováno územní rozšíření r. slova skazka (ve významu pohádka) a jeho lexikálních, slovotvorných i hláskových ekvivalentů v nářečích jazyků celé slovanské jazykové rodiny. Zkoumaný materiál přispívá k potvrzení teorie o vzniku praslovanské jazykové jednoty a o jejím postupném nářečním štěpení ústící ve vznik současných slovanských jazyků.
Abstract (in English)
The map and the commentary interpret and comment upon the territorial spread of the Russian word “skazka” (with the meaning “fairy-tale”) and its equivalents on the levels of vocabulary, word-formation and phonology, in dialects of Slavonic languages. The examined material provides a contribution that confirms the theory relating to the Proto-Slavonic language unity and its gradual dialectal splitting that resulted in the development of present-day Slavonic languages.
PrintDisplayed: 25/2/2021 15:26