Informační systém MU
KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 9788073803155.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční řízení podniku
Authors KALOUDA, František.
Edition 2. rozš. vyd. Plzeň, 299 s. 2011.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073803155
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:10.
Displayed: 3/6/2023 22:36