ŠMERK, Pavel, Karel PALA and Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka (Internet Language Reference Book). 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Internetová jazyková příručka
Name (in English) Internet Language Reference Book
Authors ŠMERK, Pavel (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Karel PALA (203 Czechia, belonging to the institution) and Markéta PRAVDOVÁ (203 Czechia).
Edition 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00040688
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) internetová jazyková příručka; ortografie; jazyková norma; kodifikace
Keywords in English internet language reference book; orthography; language norm; codification
Technical parameters Pro běžné použití bez licence, jinak: Pavel Šmerk, Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno 60200, smerk@mail.muni.cz
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 6/10/2011 15:43.
Abstract
Portál Internetové jazykové příručky umožňuje uživatelům vyhledávat a zobrazovat jednak informace o pravopisu, morfologii a užití více než 60000 českých slov, jednak obecná poučení o jednotlivých jazykových jevech. Slovníková část je navíc s výkladovou provázána bohatým systémem odkazů. Součástí řešení je jak efektivní implementace vyhledávání odpovědí na požadavky dotazů, tak i ochrana dat před neoprávněným užitím. Výsledkem je softwarové řešení; data jsou dílem pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Abstract (in English)
Internet Language Reference Book allows users to look up and view information on orthography, morphology and usage of more than 60000 Czech words. The web site also includes general explanations of grammatical and orthographical phenomena as well as a system of hyperlinks from the wordlist part to the explanation part. Both an effective implementation of users' queries evaluation and a protection against a misuse of the data are also parts of the solution. The result is the software solution; the data are product of Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences CR.
Links
LC536, research and development projectName: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
1ET200610406, research and development projectName: Jazyková poradna na internetu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Information technologies for knowledge society
PrintDisplayed: 7/8/2020 03:55