BRANDEJS, Michal, Jan KASPRZAK, Adam LIBUŠA, Martin STANČÍK and Tomáš OBŠÍVAČ. Vyhledávání (Search). 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyhledávání
Name (in English) Search
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan KASPRZAK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Adam LIBUŠA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin STANČÍK (703 Slovakia, belonging to the institution) and Tomáš OBŠÍVAČ (203 Czech Republic).
Edition 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00047899
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English full-text search; document-level security; intranet search; access rights; fast reindexing; IS MU
Technical parameters Odpovědná osoba pro jednání k získání licence: Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00, Brno, tel. 549 493 593, e-mail: brandejs@fi.muni.cz
Changed by Changed by: RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D., učo 1885. Changed: 29/4/2011 10:53.
Abstract
Program s názvem Vyhledávání uvádí do praxe nejnovější pokročilé metody indexování a hledání v rozsáhlých plných textech a vysoce strukturovaných datech uložených v podnikových databázích. Na rozdíl od běžných vyhledávačů však implementuje také pokročilé funkce jako je zajištění bezpečnosti přístupu k údajům ve vyhledaných datech s omezeným přístupem a prvky pro rychlé a přesné zahrnutí změn ve vyhledávaných datech.
Abstract (in English)
The "Search" set of applications brings the state-of-the-art methods for indexing and searching large sets of full-text documents and highly structured data in enterprise databases into real world use. In contrast to the conventional WWW full-text search engines, it implements advanced features like ensuring secure access to the search results for documents with restricted set of access rights. It also provides tools for fast and accurate actualization of the search database in case the underlying data, documents, or their permissions are modified.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
PrintDisplayed: 23/4/2019 08:14

Other applications