PETR, Michal. Geografická a archeologicko-prostorová data z Rakouska a možnosti jejich využití (Geographical and archaeological-spatial data from Austria and its possible application). In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 242-262, 20 pp. ISBN 978-80-254-1781-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geografická a archeologicko-prostorová data z Rakouska a možnosti jejich využití
Name (in English) Geographical and archaeological-spatial data from Austria and its possible application
Authors PETR, Michal.
Edition Brno, Počítačová podpora v archeologii 2, p. 242-262, 20 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-254-1781-2
Keywords (in Czech) GIS, Dolní Rakousko, Břeclav-Pohansko, Fundberichte aus Österreich, Bundesdenkmalamt Österreich, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, rakouská archeologie
Keywords in English GIS, Lower Austria, Břeclav-Pohansko, Fundberichte aus Österreich, Bundesdenkmalamt Österreich, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Austrian archaeology
Bibliography 1 the record
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 21. 6. 2013 09:51.
Abstract
Příspěvek se zaměřil v širším smyslu na zpracování databáze archeologických lokalit se zřetelem na raný středověk na daném území Dolního Rakouska, vytvoření geografického informačního systému (dále jen GIS) z těchto dat a jejich základní analýzu. Užším smyslem pak byla snaha o zachycení možného zemědělského zázemí hradiska na Pohansku u Břeclavi i na rakouském území, zatímco původně předpokládaná predikce zatím nebyla provedena, zejména kvůli nevyhovující kvalitě vstupních dat. Motivem byla rovněž metodologie práce v příhraničních oblastech a kritika dostupných rakouských dat, jak archeologických, tak geografických.
Abstract (in English)
At a general level, the contribution concentrates on the processing of a database of archaeological sites with a focus on the Early Middle Ages within a particular region of Lower Austria, the creating of a geographic information system (GIS) from the available data and a basic analysis of the data. At a more specific level, there was an attempt to capture the possible agricultural hinterland of a fortified central place in Pohansko near Břeclav including the Austrian territory, although the originally expected prediction was not made in the end mainly due to the insufficient quality of the input data. Additional motifs were the methodology of working in cross-border areas and a critical evaluation of available Austrian archaeological and geographical data.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:49