ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Terminologie tělesných cvičení
Authors ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) tělovýchovná sportovní terminologie; kinantropologie; cvičení prostná
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 3/5/2011 16:21.
Abstract
Učební podpora Terminologie tělesných cvičení obsahuje základní odborné definice vědního oboru kinantropologie. Učební materiál nabízí odborné názvy, specifické pojmy a k tomu odpovídající pohybové tvary s používaným popisem v tělovýchovně sportovním verbálním projevu. Vychází ze systematiky tradičních forem tělesných cvičení prováděných zejména jednotlivcem a utříděných na polohy těla a jeho částí a druhů pohybů. Tyto polohy a pohyby jsou definovány jako cvičení prostná. Výuková pomůcka je cílena jak pro bakalářské, tak magisterské studium tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů. Zejména určena pro předměty FSpS: Odborná terminologie (bp1006, bk1006), Základní gymnastika (bp1007, bk1007), Rytmická gymnastika (bp1008, bk1008), Všeobecná gymnastika (np1009, nk1009), Teorie a didaktika gymnastiky a tance (np1113, nk1113).
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:56