AUTEXIER, Serge, Petr SOJKA and Masakazu SUZUKI. Foreword to the Special Issue on Authoring, Digitalization and Management of Mathematical Knowledge. Mathematics in Computer Science, Basel, Switzerland: Springer, 2010, vol. 3, No 3, p. 225-226. ISSN 1661-8270.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Foreword to the Special Issue on Authoring, Digitalization and Management of Mathematical Knowledge
Name in Czech Předmluva ke speciálnímu číslu o autorství, digitizaci a zpracování matematických znalostí
Authors AUTEXIER, Serge (276 Germany), Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Masakazu SUZUKI (392 Japan).
Edition Mathematics in Computer Science, Basel, Switzerland, Springer, 2010, 1661-8270.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW DOI
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00047923
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) autorství;digitalizace; matematické znalosti
Keywords in English Authoring;Digitalization;Mathematical Knowledge
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 16/7/2011 22:33.
Abstract
A huge amount of mathematical knowledge has been produced over the last millennia and still is produced every day. Mathematics has been a major factor for the prosperous development of modern societies and mathematical knowledge is part of the cultural heritage of humanity. The digital age offers new forms of doing mathematics and authoring mathematical knowledge, new technologies to preserve and manage themathematical knowledge, as well as new methods to democratize its uptake and usage. The “Seventh International Conference on Mathematical Knowledge Management (MKM)” took place in Birmingham, UK, in 2008. As part of the Conferences on Intelligent Computer Mathematics, it was co-located with other conferences and workshops, among others the Workshop “DML: Towards a Digital Mathematics Library”. This special issue arose from MKM and DML and is devoted to the authoring, digitalization and management of mathematical knowledge. Finally, nine articles from 24 submitted were selected for publication in this special issue.
Abstract (in Czech)
Obrovské množství matematických znalostí bylo vyprodukováno během minulého tisíciletí, a tyto jsou každodenně rozšiřovány. Matematika byla jedním z hlavních faktorů vývoje moderní společnosti. Matematické znalosti jsou součástí kulturního dědictví človeka. Digitální doba nabízí nové formy práce s matematickými formulemi a znalostmi, autorství. Vznikají nové technologie pro uchování a zpracování matematických znalostí, spolu s metodami jak zpřístupnit a usnadnit jejich získávání a užití. Konference “Seventh International Conference on Mathematical Knowledge Management (MKM)” se konala v Birmingham, UK, v roce 2008. Jako součást CICM, Conferences on Intelligent Computer Mathematics, kromě dalších akcí proběhl workshop “DML: Towards a Digital Mathematics Library”. Toto speciální číslo vzniklo z MKM and DML a je věnováno autorství, digitalizaci a managementu matematických znalostí.
Links
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 29/3/2020 11:28