JANYŠKA, Josef. General covariant derivatives for general connections. Differential Geometry and its Applications. Elsevier, 2011, roč. 29, S1, s. "S116"-"S124", 9 s. ISSN 0926-2245. doi:10.1016/j.difgeo.2011.04.016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název General covariant derivatives for general connections
Název česky Zobecněné kovariantní derivování pro obecné konexe
Autoři JANYŠKA, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Differential Geometry and its Applications, Elsevier, 2011, 0926-2245.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.646
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00049771
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2011.04.016
UT WoS 000295198100017
Klíčová slova česky Obecná konexe; klasická konexe; přirozený bandl; přirozený operátor; covariantní derivování; zobecněné kovariantní derivování
Klíčová slova anglicky General connection; classical connection; natural bundle; natural operator; covariant derivative; general covariant derivative
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 27. 3. 2012 15:07.
Anotace
In this paper we introduce the general covariant derivatives of vertical-valued tensor fields with respect to a general connection on a fibered manifold and a classical connection on the base. We prove that the general covariant derivatives satisfy the general Ricci and the general Bianchi identities.
Anotace česky
V článku jsou definováno zobecněné kovariantní derivování tenzorových polí s hodnotami v vertikálním bandlu vzhledem k obecné konexi na fibrované varietě a klasické konexi na bázi. Je dokázáno, že zobecněné kovariantní derivování splňuje obecnou Ričiho a Bianchiho identitu.
Návaznosti
GA201/09/0981, projekt VaVNázev: Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů
Investor: Grantová agentura ČR, Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 19:25