POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1. vyd. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove, 2005. ISBN 80-8068-337-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Název anglicky Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno
Autoři POLÁČEK, Jiří.
Vydání 1. vyd. Prešov, Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM], 2005.
Nakladatel Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-8068-337-9
Klíčová slova česky závěrečná práce, elektronický archív, dokument, zabezpečení dokumentu, vyhledávání, publikační systém, PDF, XML, digitalizace
Klíčová slova anglicky thesis, electronic database, document, document security, searching, publishing system, PDF, XML, digitisation
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 6. 5. 2011 12:01.
Anotace
Středisko vědeckých informací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále též SVI ESF MU) provozuje od počátku roku 2003 archív bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě. Příspěvek představuje současný stav archívu, upřesňuje možnosti práce s ním a zpětně rozebírá podstoupené kroky, které se jeví jako nezbytné k úspěšnému spuštění projektu. Podrobněji jsou tak rozepsány legislativní úpravy ve školním řádu, systém sběru prací od posluchačů, převod prací do prezentačního formátu a technický popis fungování databáze prací. Část příspěvku je též věnována významným změnám, které archív od svých počátků již podstoupil či jej teprve čekají – což je především případ zpětné digitalizace starších prací z papírové podoby.
Anotace anglicky
Centre of Scientific Information at Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno (SVI ESF MU) has been running master and bachelor theses in an electronic form since the beginning of 2003. This paper presents the actual state and the advantages of the database. All steps significant for a successful project launch are covered as well. Ergo a legislative procedure, a collection of student theses, a conversion of theses to a presentational format and a technical report of database functioning are described in details. One part of the article deals with the significant modifications of the database which were already done and which are prepared too – as a project of the older works digitalization by scanning from papers.
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2024 13:47