KOLEJKA, Jaromír. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu (The Landscape of Czechia and Slovakia in present research). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 342 stran. ISBN 9788021054202.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu
Name in Czech Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu
Name (in English) The Landscape of Czechia and Slovakia in present research
Authors KOLEJKA, Jaromír.
Edition 1. vydání. Brno, 342 stran, 2001.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 9788021054202
Keywords (in Czech) krajina - výzkum - výhody - chyby - návrhy
Tags GIS, landscape changes - GIS, landscape management, landscape structures, Munipress
Tags Reviewed
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/12/2019 04:47.
Abstract
Publikace podává aktuální přehled výsledků výzkumných projektů týkajících se studia krajiny na území České republiky a Slovenské republiky na významných akademických pracovištích obou zemí. Uváděny jsou rozvíjené metodické postupy, opírající se o využití geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, rozmanitých postupů geostatistiky, analýzy obrazu a demografických statistik. Výzkumné práce jsou lokalizovány do pozoruhodných území obou států: Krušných hor a Podkrušnohoří, Českého středohoří, Polabí, Ostravské průmyslové oblasti, jižní Moravy, Liptova, Tater, Slovenského krasu, Poľany, Východních Karpat. Výsledky poskytují jak nové regionální poznatky, tak metodické zkušenosti, kladné i záporné, jež se mohou stát inspirací nejen v dalším výzkumu krajiny, ale také v praktickém managementu území.
Abstract (in English)
The publication presents an overview on selected research results carried out on the territory of Czech and Slovak republics in responsibility of relevant academic institution of both the countries. The methodological approaches applied are discussed as they are based on the application of geographic information systems, remote sensing techniques, various methods of the geostatistics, image analysis a demography data. The research reports deal with attractive regions of both the countries: Ore Mts. and their piedmont, Bohemian Central Mts., Elbe River lowland, Industrial area of Ostrava, Southern Moravia, Liptov county in Slovakia, Tatra Mts., Slovakian karts, Poľana Mts., the Eastern Carpathians. Presented research results demonstrate not only recent regional discoveries,but also the methodological experience, both in positive and negative senses, they can serve as inspiration input in the further landscape research and the useful application in the area management.
PrintDisplayed: 3/8/2020 17:08