POLČÁK, Radim. Právo a přirozenost informací (inspirace právní vědy kybernetikou) (Law and the Nature of Information (Jurisprudence Inspired by Cybernetics)). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i.,, 2011, Neuveden, No 2, p. 105-127. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo a přirozenost informací (inspirace právní vědy kybernetikou)
Name in Czech Právo a přirozenost informací (inspirace právní vědy kybernetikou)
Name (in English) Law and the Nature of Information (Jurisprudence Inspired by Cybernetics)
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00052244
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) kybernetika;právo ICT
Keywords in English cybernetics;ICT law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24/2/2012 08:30.
Abstract
Článek analyzuje a diskutuje možnosti použití metod filozofické kybernetiky v právu. Prostřednictvím pojetí práva jako informačního systému je argumentována existence vnějšího legitimačního základu práva, jakož i relevance intuitivní metody jeho poznání.
Abstract (in English)
The article analyzes and discusses possibilities of the use of methods of philosophical cybernetics in law. By understanding the law as a sort of information system, we argue the existence of external legitimating grounds of law as well as the relevance of intuitive methods of its perception.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 7/12/2023 17:48