Informační systém MU
MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte
Autoři MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT.
Vydání 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov, 2010.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Změnil Změnila: MUDr. Eva Matějů, Ph.D., učo 346130. Změněno: 12. 5. 2011 07:40.
Anotace
Vyšetřování případu smrti dítěte je velmi psychicky náročné, což plyne z lidské podstaty - smrt patří ke stáří a s obdobím dětství se „neslučuje“. Vždy vzbuzuje přirozenou nedůvěru, a to především, pokud k ní dojde z relativně plného zdraví. Příčinou úmrtí dítěte mohou být např. skryté vývojové vady, ale i příčiny násilné, podmíněné či spolupodmíněné vnějšími nepříznivými vlivy. Konstatování smrti dítěte, stanovení data a příčiny smrti, vyloučení smrti v souvislosti s jednáním jiné osoby (úmyslně nebo nedbalostně) je forenzně velmi důležité. Musí být provedeno velmi pečlivě a vždy je třeba pomýšlet na možnost cizího zavinění. Sdělení je návodem, jak postupovat při prohlídce zemřelého dítěte či mladého jedince, jaké skutečnosti mohou nasvědčovat pro možné usmrcení jinou osobou, jak postupovat jde-li o smrt násilnou.
Zobrazeno: 12. 7. 2024 12:55