Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, IV., 2/2010, s. 206-212. ISSN 1337-6748.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska
Název anglicky Environmental burden as a mining and energy heritage of post- industrial landscape of Oslavany
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí), Vladislav NAVRÁTIL (203 Česko, domácí) a Irena PLUCKOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, 1337-6748.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00049431
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky postindustriální krajina environmentální zátěže měření radonu Oslavansko
Klíčová slova anglicky post-industrial landscape environmental burden radon background dust aqua test Oslavany region
Změnil Změnila: Mgr. Irena Plucková, Ph.D., učo 9651. Změněno: 28. 3. 2012 13:42.
Anotace
Článek je výsledkem původního výzkumu v oblasti postindustriální krajiny Oslavanska spojeného s řešením projektu. Cílem příspěvku je popsat terénní šetření vybrané zátěže pro životní prostředí Oslavan, města s důlní a energetickou minulostí, a to především vlastní měření radonového pozadí, zhodnocení vývoje prašnosti a znečištění ovzduší oxidem siřičitým a chemickou orientační analýzou vzorků hald hlušiny a půd.
Anotace anglicky
The industrial revolution in the middle of 19th century brought economic and social changes that were reflected in the landscape design. Its utilization of the landscape has changed at the end of 20th century as the result of political and economical changes. The industrial landscape turned to the post-industrial when many plants and factories were closed and left. Radon measurement, aqua testing methods and Czech hydrometeorological Institute s data available for the Czech Republic territory can be used for describing the post-industrial landscape environmental burden. For its recent mining and industrial history, the Oslavany region was chosen as the model area for presenting environmental problems. The article deals with description of radon background, development of dust and SO2 pollutants and aqua testing of soil extracts in the Oslavany region.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
Zobrazeno: 5. 8. 2020 10:49