Informační systém MU
KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 2000. 74 s. ISBN 807184215X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie
Authors KRIJTOVÁ, Olga.
Edition Praha, 74 s. 2000.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 807184215X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:14.
Displayed: 7/12/2021 01:22