TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice". In Ološtiak, Martin - Ivanová, Martina - Slančová, Daniela. Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. s. 125-135. ISBN 978-80-555-0335-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice"
Název anglicky Ad grammar category of the gender of the Czech oikonyma, type „Olomouc“ and „Jaroměřice“
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Prešov, Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej, od s. 125-135, 11 s. 2011.
Nakladatel FF Prešovskej univerzity v Prešove
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00052363
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-555-0335-6
Klíčová slova česky český jazyk - proprium - oikonymum - onomastická gramatika - typy deklinace
Klíčová slova anglicky Czech language - proprium - oikonymum - onomastic grammar - types of declension
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 8. 2. 2013 15:17.
Anotace
Příspěvek se zabývá vývojem a současným stavem gramatického rodu českých oikonym typu Olomouc a Jaroměřice. Výsledky vycházejí ze zhodnocení problematiky ve vybraných mluvnicích současné češtiny a především z několikaletého výzkumu rozsáhlého materiálu korpusu SYN2005. Lze říci, že tlak apelativního systému, do kterého se oikonyma při komunikaci začleňují, způsobuje, že se česká domácí oikonyma postupně rodově sjednocují s obdobně zakončenými apelativy. V současnosti kolísá v rodě (m/f) v oblasti spisovného jazyka jen malá skupina českých oikonym zakončených na konsonant, např. Aš, Unhošť, Zliv, Želiv.
Anotace anglicky
The contribution deals with the development and current state of the grammar gender of the Czech oikonyma, type Olomouc and Jaroměřice. Results follow from evaluation of this matter in selected grammars of contemporary Czech and, in particular, from several-year research of SYN2005 corpus material. It is possible to say that the pressure of the apelative system, into which oikonyma are included within communication,causes that the Czech domestic oikonyma are gradually united, as to the gender, with similarly ended apelatives. Currently, fluctuation in gender (m/f) in standard Czech language appears only in a small group of Czech consonant-ended oikonyma, e.g. Aš, Unhošť, Zliv, Želiv.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:17