CVACHOVEC, František, Jiří CVACHOVEC, Jaroslav ČECHÁK, Zdeněk MATĚJ and Václav PŘENOSIL. Digital Processing of Output Signals from Radiation Sensors. In Jalovecký R. and Štefek, A. International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). 2011th ed. Brno: University of Defence, 2011. p. 1027-1031, 4 pp. ISBN 978-80-7231-788-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digital Processing of Output Signals from Radiation Sensors
Name in Czech Číslicové zpracování výstupu detektoru jaderného záření
Authors CVACHOVEC, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří CVACHOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav ČECHÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk MATĚJ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2011. vyd. Brno, International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11), p. 1027-1031, 4 pp. 2011.
Publisher University of Defence
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00052364
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7231-788-2
Keywords (in Czech) senzor jaderného záření; dvouparametrický systém; energetické spektrum
Keywords in English Radiation Sensor; Digital Processing; Two Parametric System; Energetic Spectrum
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963. Changed: 22. 3. 2013 10:00.
Abstract
The development in the area of digital data processing circuits for electronic signals enables us to use them for handling output pulses from particle and proton sensors. This paper shows the results of digital processing of output pulses from combined photon- neutron detector using a commercially available digitizer ACQUIRIS DP 210. The advantage of digital processing is reduction in weight and volume of the apparatus, acceleration of measurement, and increased resistance to pile-up of pulses. The sensor can be used for non- destructive diagnosis of unexploded ammunition, for detection of radiation sources in security frames, for monitoring in radiation protection, etc.
Abstract (in Czech)
Bouřlivý vývoj číslicové techniky a obvodů pro zpracování dat a elektrických signálů poskytuje nebývalé možnosti zpracování výstupních impulsů detektorů jaderného záření. Tento článek pojednává o možnostech digitálního zpracování výstupních impulsů detektorů směsného záření fotonů a neutronů pomocí komerčně dostupného digitizéru ACQUIRIS DP 210. Výhodou digitálního zpracování je snížení hmotnosti a objemu měřicí aparatury, zrychlení měření a zvýšenou odolnost vůči pile-up impulsů. Senzor může být použit pro nedestruktivní diagnostiku nevybuchlé munice, pro detekci radioaktivních zářičů v bezpečnostních rámech, pro monitoring v oblasti radiační ochrany, atd.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:33