ZOBAČ, Ondřej and Jiří SOPOUŠEK. FÁZOVÝ DIAGRAM TERNÁRNÍ SLITINY SB-SN-ZN (Phase diagram of ternary alloy SbSnZn). In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošeková. CALSEM 2011 - 33. Mezinárodní český a slovenský kalorometrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. p. 21-24. ISBN 978-80-7395-398-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FÁZOVÝ DIAGRAM TERNÁRNÍ SLITINY SB-SN-ZN
Name (in English) Phase diagram of ternary alloy SbSnZn
Authors ZOBAČ, Ondřej (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pardubice, CALSEM 2011 - 33. Mezinárodní český a slovenský kalorometrický seminář, p. 21-24, 4 pp. 2011.
Publisher Univerzita Pardubice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00049810
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7395-398-0
Keywords (in Czech) CALPHAD Sn Sb Zn DTA DSC fázový diagram
Keywords in English CALPHAD Sn Sb Zn DTA DSC phase diagram
Tags AKR, rivok
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 24. 1. 2013 14:55.
Abstract
Fázové diagramy binárních podsoustav sledované soustavy Sb-Sn-Zn jsou známy s dostatečnou spolehlivostí nebo je lze v problematických oblastech složení a teplot predikovat. Nicméně je málo experimentálních fázových i termodynamických dat, které by popisovaly ternární slitinu Sb-Sn-Zn. V případě této ternární slitiny souvisí absence dat jednak s malým počtem aplikací, při kterých by se slitiny SbSnZn používaly a také s experimentálními obtížemi, které obecně provází studium diagramů s lehce těkavými složkami, jako je Zn. Plocha liquidu sledované ternární soustavy byla sledována ve starší práci . V této práci autoři prokázali existenci ternární fáze Sb2SnZn v teplotním rozmezí 240 – 360 stC. Termodynamický assessment této soustavy provedený za použití metody CALPHAD, která je vhodnou metodou pro výpočty a predikce fázových diagramů, dosud však neexistuje.
Abstract (in English)
Ternary alloys were prepared in quartz ampoules from pure metals Sb, Sn, Zn. Samples were analyzed by DTA method using Netzsch STA 409 apparatus. The alloys were consequently annealed for a long time to achieve thermodynamic equilibrium. Chemical compositions of coexisting equilibrating phases were determined by means of EDX microanalysis. CALPHAD method implemented in ThermoCalc program was used for prediction of both isothermal and isoconcentration cross-sections of the ternary Sb-Sn-Zn phase diagram. Three-sublattice model of the Sb2SnZn ternary phase was suggested.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Thermodynamics and microstructure of environmentally friendly nanoparticle solders
MUNI/A/0980/2009, interní kód MUName: Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (Acronym: MOSTNAMAT)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Priloha11_CALSEM2011.pdf   File version Sopoušek, J. 23. 1. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 23. 1. 2012 13:24, prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405
  • a concrete person Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D., učo 270259
Attributes
 

Priloha11_CALSEM2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
385,3 KB
Hash md5
b0242b1aed7d87f503b3c405c3e46c9b
Uploaded/Created
Mon 23. 1. 2012 13:24

Priloha11_CALSEM2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/940596/Priloha11_CALSEM2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,4 KB
Hash md5
482938ee0835752eadb3980c9698dc7e
Uploaded/Created
Mon 23. 1. 2012 13:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 21:28