EN

"Výjimka" z Listiny základních práv EU: možné interpretace a dopady

BONČKOVÁ, Helena. "Výjimka" z Listiny základních práv EU: možné interpretace a dopady. In Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. The conference proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 2420-2432. ISBN 978-80-210-5305-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Výjimka" z Listiny základních práv EU: možné interpretace a dopady
Název anglicky "Opt-Out" from the Charter of Fundamental Rights of the EU: Possible Interpretations and Impacts
Autoři BONČKOVÁ, Helena.
Vydání 1. vydání. Brno, Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. The conference proceedings. od s. 2420-2432, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5305-2
Klíčová slova česky výjimka, Listina základních práv Evropské unie, Protokol č. 30, Benešovy dekrety
Klíčová slova anglicky opt-out, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Protocol no 30, Beneš decrees
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Helena Bončková, LL.M., učo 170111. Změněno: 4. 6. 2011 20:01.
Anotace
Tak zvaná “výjimka” z Listiny základních práv EU, kterou si po vzoru Spojeného království a Polska vymínila do budoucna rovněž Česká republika, vzbudila velkou pozornost a vášnivé debaty týkající se její interpretace a dopadů. V České republice se debata odvíjela zejména od otázky Benešových dekretů a možného otevření restitučních sporů v návaznosti na právní závaznost Listiny základních práv EU. Příspěvek představí dosud prezentované interpretace Protokolu č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království, přičemž poukáže na zřejmé slabiny argumentace ve prospěch možného otevření restitučních sporů. Reflektována bude rovněž aktuální judikatura Soudního dvora EU, z níž lze usuzovat na význam Protokolu č. 30.
Anotace anglicky
The so called “opt-out” from the Charter of Fundamental Rights of the EU which has the Czech Republic called for following the United Kingdom and Poland has attracted great attention and given rise to heated debates concerning its interpretation and impacts. The debate in the Czech Republic has especially revolved around the Beneš decrees and possible reopening of restitution disputes in connection with the legally binding status of the Charter of Fundamental Rights of the EU. This article presents various interpretations of the Protocol no 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom while pointing out the obvious flaws in the argumentation made in favour of the reopening of restitution disputes. The article also comments on the significance of the Protocol no 30 in the light of the current case law of the Court of Justice of the EU.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 22:14

Další aplikace