KOUTSKÁ, Mariana. Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ. In Jiří Králík. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. 2011. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 55 - 64. ISBN 978-80-904877-2-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ
Název česky Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících studentů SŠ
Název anglicky Creative drama as a determinant of the relationship between hearing and deaf secondary school students
Autoři KOUTSKÁ, Mariana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2011. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011, od s. 55 - 64, 10 s. 2011.
Nakladatel MAGNANIMITAS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00052461
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-904877-2-7
Klíčová slova česky vzájemný vtah; slyšící; neslyšící; identita; komunita; kultura Neslyšících; sociální kompetence; dramatická výchova; inkluze
Klíčová slova anglicky Relationship; hearing people; deaf people; identity; community; Deaf culture; social skills; creative drama; inclusion
Změnil Změnila: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Změněno: 18. 2. 2013 20:11.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na problematiku vzájemného vztahu slyšících a neslyšících ovlivněnou jak celospolečenským historickým vývojem, tak samotnou kulturou Neslyšících. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo dokázat pozitivní nebo negativní vliv dramatické výchovy na vzájemný vztah slyšících a neslyšících. Příspěvek představuje možnosti využití dramatické výchovy na středních školách v kontextu inkluzivního vzdělávání a výstupy projektu „Vzájemný vztah slyšících a neslyšících“.
Anotace anglicky
The objective of this paper is to present results of the research focused on the relationship between hearing and deaf students of secondary schools featured by the all-society historical development and by the Deaf culture itself. The major aim of the research was to prove positive or negative influence of creative drama on the relationship between the hearing and the deaf. The paper presents possibilities of using creative drama in secondary schools and in inclusive education. The output and evaluation of the project entitled „Relationship between hearing and deaf people“ constitutes an integral part of this paper.
VytisknoutZobrazeno: 2. 7. 2022 01:49