VLK, Daniel, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie. In XXXIV. Dny Lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie
Název česky Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie
Název anglicky Effect of ultrasound field on bioluminescent bacteria
Autoři VLK, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí), Libor VOJTEK (203 Česká republika, domácí) a Pavel HYRŠL (203 Česká republika, domácí).
Vydání XXXIV. Dny Lékařské biofyziky, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00052517
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-254-9898-9
Klíčová slova česky ultrazvuk; ultrazvukové pole; bioluminiscence; bioluminiscenční bakterie; Photorhabdus luminescens; Escherichia coli
Klíčová slova anglicky ultrasound; ultrasound field; bioluminescence; bioluminescent bacteria; Photorhabdus luminescens; Escherichia coli
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., učo 9982. Změněno: 11. 8. 2011 15:09.
Anotace
Bioluminiscence je vlastní řadě organismů, z bakterií jsou to převážně mořské druhy a jediný terestrický rod Photorhabdus žijící v symbióze s entomopatogenními hlístovkami. Tato vlastnost (bioluminiscence) může být přenesena i do jiných bakterií pomocí vektoru – např. plasmidu, proto jsme v našich experimentech využili takto geneticky upravenou Escherichia coli. Bioluminescence je přímo úměrná viabilitě bakterií, je tedy vhodným parametrem pro detekci pomocí luminometru. Byla použita suspenze bakterií v živném médiu o dané optické hustotě (obvykle 0,5 OD) v automatickém měřicím režimu. Po optimalizaci metody byl vypracován standardní postup měření, kterým jsou výsledky vyhodnocovány z poměru bioluminiscence vzorku před a po experimentálním zásahu. Bakteriální suspenze byla umístěna do vzdáleného horizontálního ultrazvukového pole ve vazebném prostředí destilované vody a poté byl sledován úbytek bioluminiscence v závislosti na intenzitě a době působení. Cílem experimentů je sledování účinků ultrazvukového pole na výše uvedené bakterie a nalezení vhodného modelu pro jeho kvantitativní hodnocení. První výsledky ukazují značný úbytek bioluminiscence i při použití nízkých intenzit a relativně krátké době působení. Bioluminiscenční bakterie tedy lze využít jako „senzory“ ultrazvukového pole, přičemž uvedená metoda hodnocení výsledků je relativně velmi rychlá a levná.
Anotace anglicky
Bioluminiscence je vlastní řadě organismů, z bakterií jsou to převážně mořské druhy a jediný terestrický rod Photorhabdus žijící v symbióze s entomopatogenními hlístovkami. Tato vlastnost (bioluminiscence) může být přenesena i do jiných bakterií pomocí vektoru – např. plasmidu, proto jsme v našich experimentech využili takto geneticky upravenou Escherichia coli. Bioluminescence je přímo úměrná viabilitě bakterií, je tedy vhodným parametrem pro detekci pomocí luminometru. Byla použita suspenze bakterií v živném médiu o dané optické hustotě (obvykle 0,5 OD) v automatickém měřicím režimu. Po optimalizaci metody byl vypracován standardní postup měření, kterým jsou výsledky vyhodnocovány z poměru bioluminiscence vzorku před a po experimentálním zásahu. Bakteriální suspenze byla umístěna do vzdáleného horizontálního ultrazvukového pole ve vazebném prostředí destilované vody a poté byl sledován úbytek bioluminiscence v závislosti na intenzitě a době působení. Cílem experimentů je sledování účinků ultrazvukového pole na výše uvedené bakterie a nalezení vhodného modelu pro jeho kvantitativní hodnocení. První výsledky ukazují značný úbytek bioluminiscence i při použití nízkých intenzit a relativně krátké době působení. Bioluminiscenční bakterie tedy lze využít jako „senzory“ ultrazvukového pole, přičemž uvedená metoda hodnocení výsledků je relativně velmi rychlá a levná.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 11:57