SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika (SCO 2011, Sharable Content Objects, 7th conference about electronic support of learning, Brno, Czech Republic). Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2011. 232 pp. ISBN 978-80-210-5528-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika
Name (in English) SCO 2011, Sharable Content Objects, 7th conference about electronic support of learning, Brno, Czech Republic
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin KVIZDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edited by Sojka P., Kvizda M.
Edition prvni. Brno, 232 pp. 2011.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW SCO 2011 conference homepage e-shop Publisher's info about book, ordering
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00052523
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5528-5
Keywords (in Czech) e-learning; SCO; sdílení výukového obsahu; e-portfolia; výuka podporovaná počítačem; blended learning
Keywords in English e-learning; SCO; sharable content objects; e-portfolia; computer assisted learning; blended learning
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 30/9/2011 10:09.
Abstract
Kniha obsahuje 24 recenzovaných příspěvků konference, texty dvou zvaných přednášek, 11 kurzů a technických řešení, autorský, jmenný a tematický rejstřík. Články jsou ve sborníku členěny do deseti tematických oblastí. Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -- e-learningu.
Abstract (in English)
This book constitutes the refereed Proceedings of the Fourth International SCO Conference, held in Brno, Czech Republic, in June 2011. The 24 full papers, 2 invited talks and eleven e-learning course and technical solution descriptions are organized in the proceedings targeted for researchers and advanced students in the area of computer-assisted learning (e-learning). Contributions are sorted into ten thematical parts.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
PrintDisplayed: 28/11/2022 02:54