SVOBODOVÁ, Hana and Pavel FIŠER. Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji (Actual trends on labour market in the South-Moravian region). In Klímová, V., Žítek, V. (eds):. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 37-46. ISBN 978-80-210-5513-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji
Name (in English) Actual trends on labour market in the South-Moravian region
Authors SVOBODOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavel FIŠER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, p. 37-46, 10 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00081767
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5513-1
UT WoS 000312552500004
Keywords (in Czech) trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; Jihomoravský kraj; ekonomická recese; vzdělanostní struktura; struktura zaměstnanosti
Keywords in English labour market; employment; unemployment; South-Moravian Region; economic recession; educational structure; employment structure
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 12. 2. 2016 08:18.
Abstract
Trh práce Evropské unie je od 2. poloviny roku 2008 významně ovlivněn ekonomickou recesí, která se projevuje i ve všech regionech České republiky včetně Jihomoravského kraje. Její dopady se na trhu práce projevují především poklesem počtu volných pracovních míst, zvýšením počtu uchazečů o zaměstnání, a tím i ve zvýšení míry nezaměstnanosti, stejně jako zvýšením dlouhodobé nezaměstnanosti, dále dochází v významným změnám ve struktuře zaměstnanosti v jednotlivých sektorech a s tím související vzdělanostní struktuře atd. Jednotliví zaměstnavatelé v kraji reagují na tuto situaci různě. V průběhu roku 2010, kdy se již hovoří o odeznívání ekonomické recese, již řada z nich překonala kritické období a opět začíná nabírat zaměstnance. Cílem předkládaného příspěvku, je proto na základě výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření v Jihomoravském kraji, zachytit u zaměstnavatelů aktuální změny na trhu práce v průběhu roku 2010.
Abstract (in English)
Since 2nd half of 2008 the labour market of the European Union has been significantly affected by economic recession which is reflected in all regions of the Czech Republic, including also the South-Moravian Region. Its impact on the labour market are reflected mainly by decrease of job opportunities, increasing number of job seekers, and thus an increase in unemployment rate, as well as increasing long-term unemployment. It also comes to significant changes in the structure of employment in sectors of economy and related educational structure. Individual employers in the region react on this situation differently. In 2010, when it is spoken about the going off of the economic recession, many of them have already surpassed the critical period and are gaining employees again. Therefore, the aim of the presented paper based on the results of an questionnaire survey in the South-Moravian region, is analysis of actual changes by employers and on labour market during 2010.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:57