FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici učitelů (Care of Teachers’ Voice Condition). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 198 pp. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5355-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Péče o hlasovou kondici učitelů
Name in Czech Péče o hlasovou kondici učitelů
Name (in English) Care of Teachers’ Voice Condition
Authors FROSTOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vydání. Brno, 198 pp. Škola a zdraví 21, 2010.
Publisher Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00052594
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5355-7
Keywords (in Czech) učitelé; péče o hlas; DSI; hlasová kondiční cvičení; zdraví; hygiena
Keywords in English teachers; voice care; DSI; voice condition exercises; voice training programme; healt; hygiene
Tags Munipress
Changed by Changed by: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Changed: 24. 11. 2013 12:10.
Abstract
Publikace reflektuje výsledky dlouhodobé výzkumné práce autorky. Hlavním cílem předkládané publikace Péče o hlasovou kondici učitelů bylo vytvoření tréninkového programu zaměřeného na prevenci potíží s hlasem a zvyšování hlasové kondice u budoucích pedagogů. Efektivita tréninkového programu byla ověřována vedle strukturovaného pozorování a analýzy subjektivních výpovědí účastníků cvičení metodou indexu DSI (Dysphonia Severity Index).
Abstract (in English)
The present book Care of Teachers’ Voice Condition deals with voice education intended especially for teachers. The purpose and the main goal of this work was to create a system of voice exercises focused The effectiveness of the offered training programme has been verified by means of structural observation, analysis of the subjective statements of the participants in the exercises, and by means of comparing voice recordings by the DSI (Dysphonia Severity Index) method. The conception of the book enables every teacher interested in voice education to find a selection of suitable procedures for improving his or her voice condition, as well as information necessary for cultivated self-knowledge and self-education in the field of work on one’s voice.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:51